Viac

iPad na hodinách matematiky

Mária Jašicová
matematika  ·  ZŠ a MŠ Oravská Polhora

V súčasnej dobe je využívanie rôznych technológii na vyučovaní veľmi bežné. Niektorí pedagógovia veľmi radi hľadajú nové možnosti ako „oživiť“ vyučovanie a ja môžem povedať, že patrím k tým pedagógom, ktorí sa snažia využívať tieto nové technológie v dosť veľkej miere. Na začiatku som išla do projektu Kreatívna výučba s iPad-om troška s obavami, keďže som nemala žiadne skúsenosti s Apple ani s iPadOS systémom, ale na dobré veci sa veľmi rýchlo zvyká, a platí to aj v tomto prípade.

Prvé kroky s iPadom v triede

Práca s iPadom u mňa išla postupne. Krôčik po krôčiku. Od najjednoduchších vecí, oboznámenie sa celkovo s tabletom, až po postupné vytváranie učebného materiálu. Som učiteľka matematiky, tak som sa zamerala práve na využitie iPad-u na týchto hodinách.

Najprv som využila iPad v kombinácii interaktívna tabuľa a program na zrkadlenie obrazovky Reflector. V iPade som si cez AppStore stiahla aplikáciu Matematika, ktorá je zameraná na precvičovania matematických operácii a so žiakmi 5. ročníka sme si to odskúšali na vyučovaní. Zrkadlila som iPad na interaktívnu tabuľu, jeden žiak písal na tablet, druhý žiak priamo na tabuľu. Mohli sa tak navzájom kontrolovať. Išla som aj formou súťaže, kto prvý vypočíta. Keďže ja veľmi často využívam interaktívnu tabuľu, tak pre nich to bolo o to zaujímavejšie, keď som k tomu pripojila aj tablet. Využili sme to aj v rámci hodiny v ďalšej aplikácii, kde jeden žiak na tablete riešil úlohy z ďalšej aplikácie - Učivo hrou.

Takú prvú nevýhodu využitia iPad-u na hodinách vidím v tom, že je problematickejšie prepojenie s interaktívnou tabuľou, ak nemáte AppleTV. Ja som najprv využila vyššie spomínaný program, ale len jeho skúšobnú licenciu na 7 dní.  Druhý program na zrkadlenie obrazovky, ktorý som využila, a ktorý by som z mojej prvotnej skúsenosti povedala je lepší, je AirServer. Mala som k dispozícii bezplatnú plne funkčnú verziu aplikácie na 30 dní. Zrkadlenie iPadu v tomto prípade je na celú plochu PC a tým pádom aj interaktívnej tabule. Stačí teda len prepojiť klasickým spôsobom PC s interaktívnou tabuľou a nie je vtedy potrebná AppleTV. Pedagóg aj žiak môže ovládať iPad a zároveň aj ostatní vidia na tabuli, čo rieši.

Práca s iPadom a interaktívnou tabuľou v triede

Testy z Edupage

Ďalšie využitie tabletu som vyskúšala s prepojením stránky Edupage, kde v rámci interaktívnej tabule som cez tablet ovládala otázky k testu a žiaci vypracovávali test na svojich mobilných telefónoch. Toto bolo tiež výhodné, stačilo opäť prepojiť PC s tabuľou, prihlásila som sa na tablete na stránku školy, na Edupage, aj v PC som bola prihlásená, ale už som ovládala celý test cez tablet. Táto možnosť by bola si najviac reálna čo sa týka využitia, ak berieme do úvahy, že k nej má prístup väčšina z nás. Môžem využívať tablet s materiálmi vytvoreným v Edupage, a nepotrebujem ani zrkadlenie.

Ovládanie testov z Edupage

Explain Everything

Ďalšia aplikácia, ktorú som odskúšala, bola aplikácia Explain Everything. V nej som vytvorila materiál k téme z finančnej gramotnosti – rozdeliť pojmy k príjmom a výdavkom. Cieľom bolo usporiadať dané pojmy do správnej skupinky. Taká jednoduchá pojmová mapa. Vytvorila som to v danej aplikácii, vytvorila som nahrávku a dala som si nahrať obrazovku. Vzniklo mi jednoduché video, ktoré zdieľaním odkazu môžem poslať napríklad ako učebný materiál žiakom. Niečo podobné som vytvorila aj pre rozdelenie rovinných a priestorových útvarov a rozdelenie číselných výrazov a výrazov s premennou.

Ak mám zhodnotiť prácu s iPadom, musím dať len pozitívne hodnotenie. Veľmi tiež oceňujem to, že po stiahnutí aplikácií Office a prihlásením sa so svojim kontom, mám k dispozícií všetky svoje materiály z OneDrive. Viem s nimi pracovať a priamo do nich písať. Oceňujem aj využitie rôznych aplikácií. Jediný nedostatok zatiaľ vidím práve v prepojení s interaktívnou tabuľou, keď nemám AppleTV a skúšobné licencie skončia. Celkovo som veľmi spokojná, hodnotím 10/10 a verím, že tento iPad sa stane mojím verným spoločníkom pri vyučovaní.

Mária Jašicová
matematika  ·  ZŠ a MŠ Oravská Polhora

Tipy na aplikácie k článku

Explain Everything Whiteboard

Nekonečná interaktívna tabuľa s možnosťou nahrávania a online spolupráce.

Pozrieť na App Store
Storest

Hra na obchod s interaktívnou kasou, pri ktorej sa deti učia finančnej gramotnosti.

Pozrieť na App Store
EduPage

Kompletná agenda učiteľa po ruke v jednej aplikácii.

Pozrieť na App Store
Matematika - Teorie a Testy

Aplikácia obsahuje testy a cvičenia z matematiky pre základnú školu a prípravu na príjmačky.

Pozrieť na App Store

Ďalšie články