Aplikácie

Book Creator
Všeobecné

Vytvárajte jednoduché interaktívne knižky alebo referáty s obrázkami, videami a zvukmi.

Pozrieť na App Store
Complete Anatomy 2022
Biológia

Najprepracovanejší 3D atlas ľudského tela s viac ako 17 000 interaktívnymi prvkami. Skúšobná verzia aplikácie je dostupná bezplatne.

Pozrieť na App Store
Educreations Whiteboard
Whiteboard

Jednoduchá interaktívna tabuľa s možnosťou nahrávania výkladu učiteľa alebo žiaka.

Pozrieť na App Store
Explain Everything Whiteboard
Whiteboard

Nekonečná interaktívna tabuľa s možnosťou nahrávania a online spolupráce.

Pozrieť na App Store
GeoGebra Graphing Calculator
Matematika

Aplikácia na vykresľovanie grafov matematických funkcií a grafické riešenie rovníc.

Pozrieť na App Store
Kahoot! Play & Create Quizzes
Testovanie

Rýchle overenie znalostí, získanie spätnej väzby, alebo hlasovanie o najbližšom školskom výlete.

Pozrieť na App Store
LearnEnglish Grammar
Angličtina

Aplikácia od British Council na precvičenie anglickej gramatiky formou krátkych testov.

Pozrieť na App Store
Lucidchart
Všeobecné

Vytvárajte rôzne formy diagramov a štruktúr, s možnosťou exportu do rôznych formátov.

Pozrieť na App Store
Practice English Grammar
Angličtina

Precvičenie anglickej gramatiky formou krátkych testov.

Pozrieť na App Store
Storest

Hra na obchod s interaktívnou kasou, pri ktorej sa deti učia finančnej gramotnosti.

Pozrieť na App Store
The Human Body
Biológia

Skúmajte ľudské telo interaktívne. Obsahuje viacero samostatných sústav aj detaily niektorých orgánov.

Pozrieť na App Store