Viac

Čítame s chuťou

Katarína Jurašeková
učiteľka 1. stupňa ZŠ  ·  Cirkevná ZŠ sv. Martina, Radatice

Video je spracované v rámci hodiny Slovenského jazyka a literatúry zameranej na čítanie s porozumením. Na základe práce žiakov, ktorí navrhovali, dopĺňali a tvorili riešenia, som v aplikácii Explain Everything vytvorila pojmovú mapu, ako vynikajúcu techniku znázornenia vzájomných vzťahov medzi pojmami v rámci opakovania témy.

Katarína Jurašeková
učiteľka 1. stupňa ZŠ  ·  Cirkevná ZŠ sv. Martina, Radatice

Tipy na aplikácie k článku

Explain Everything Whiteboard

Nekonečná interaktívna tabuľa s možnosťou nahrávania a online spolupráce.

Pozrieť na App Store
Freeform

Jednoduchý a bezplatný whiteboard od Apple s možnosťou spolupráce a integrovanými videohovormi.

Pozrieť na App Store

Ďalšie články