Učiteľský summit SK 2023
Ďakujeme!

Zistiť viac
Záznamy prednášok na Youtube

Progresívni učitelia. Odborníci na technológie. Apple.

To je Učiteľský summit, jednodňová konferencia plná prednášok a praktických workshopov.

Prednášky

Nahliadnite do budúcnosti školstva prostredníctvom prednášok, ktoré sa budú niesť v znamení jasnej vízie vzdelávania, rozvoja digitálnych kompetencií žiakov a digitálnych učebníc.

Workshopy

Presvedčte sa na vlastné oči, ako môže vyzerať budúcnosť školstva. Pripravili sme pre vás sériu workshopov, kde budete mať možnosť prakticky si vyskúšať nové prístupy k výučbe.

Networking

Celým Učiteľským summitom vás budú sprevádzať odborníci, ktorým inovácie nie sú cudzie a na budúcnosti školstva im záleží. Taktiež budete mať priestor diskutovať s kolegami a zdieľať svoje skúsenosti.

Speakeri na Učiteľskom summite
Eva Polláková
Mgr. Eva Polláková
Riaditeľka Súkromnej základnej školy BESST v Trnave, učiteľka matematiky a chémie a ambasádorka Future Classroom Lab pre Slovensko. Spolupracuje s organizáciou European Schoolnet v Bruseli, vedie školenia a webináre na tému inovácií a nových trendov vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na využívanie technológií vo vyučovaní, prácou s flexibilnými učebnými priestormi a aktívne učenie sa detí.
LinkedIn
Miroslav Alexovič
Mgr. Miroslav Alexovič
28 rokov pedagogickej praxe na pozícii učiteľa telesnej výchovy a informatiky, súbežne aj ako školský správca a koordinátor IT, už od čias projektu INFOVEK. V súčasnosti dočasne uvoľnený z plnej pedagogickej služby na post zástupcu riaditeľa školy pre nižšie stredné vzdelávanie na Základnej škole, Dargovských hrdinov, Humenné. Zástanca voľného softvéru a hardverovej diverzity vo vzdelávaní na základných školách.
Jakub Bero
Jakub Bero
Po maturite na Cambridge International School Bratislava vyštudoval program Business (Team entrepreneurship) na University of the West of England. V spoločnosti LiberaTerra pracuje na pozícii sales director. Je tvorcom a garantom Štúdia od Berovcov, nového interaktívneho online prostredia pre učiteľov matematiky.
LinkedIn
Martin Foltin
Ing. Martin Foltin, PhD.
Country managerom spoločnosti Humusoft, autorizovaného predajcu prostredia pre technické a vedecké výpočty MATLAB, sa stal po 10 rokoch pôsobenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, kde sa zo študenta automatizácie vypracoval až na prodekana fakulty. MATLAB ho však zaujal už na strednej škole svojou jednoduchosťou pri kreslení grafov a riešení rovníc, nad ktorými sme si v škole lámali hlavu.
LinkedIn
Nina Sýkorová
Mgr. Nina Sýkorová
Učiteľka súkromnej základnej školy BESST, ktorá má bohaté skúsenosti s integrovaním moderných technológií do vyučovacieho procesu. Venuje sa predmetu Science a svojich žiakov vedie k aktívnemu a tvorivému prístupu pri spoznávaní sveta. Vo svojej pedagogickej praxi objavila mnoho spôsobov ako využiť IKT vo vzdelávaní efektívne a svoju dobrú prax šíri ďalej.
Tomáš Ludwig
Tomáš Ludwig
V TRACO Computers má na starosti podporu škôl pri nasadení Apple technológií na všetkých úrovniach - od poradenstva, cez nasadenie do prevádzky až po zaškolenie učiteľov a IT administrátorov. Špecializuje sa na centrálnu správu zariadení. Apple technológiám sa venuje už vyše 10 rokov a je aj Apple certifikovaným školiteľom.
LinkedIn
Pavel Buzáš
Pavel Buzáš
Pôsobí ako nezávislý Apple mentor, certifikovaný odborník na produkty Apple, a je spoluzakladateľom spoločnosti fungui. Okrem špecializovaných školení a IT podpory pre individuálnych klientov a malé podniky jeho portfólio zahrňa aj tvorbu edukačných videí, článkov a tipov pre efektívnejšie využívanie zariadení a ekosystému Apple. Pavel je nadšencom nových trendov v oblastiach ako sú AI, automatizácia a digitálna bezpečnosť. Má za cieľ, aby technológie pracovali v prospech ľudí.
LinkedIn
Martina Kukumbergová
Mgr. Martina Kukumbergová
Logopédka na ZŠ v Bratislave a na Klinike ORL, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB. Téma augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) je dlho nosnou témou v jej logopedickej praxi. Cenné skúsenosti v oblasti AAK získala aj na stáži v univerzite Trinity College v Dubline a spolupracujúcej klinike Central Remedial Clinic. Má dlhoročné skúsenosti s logopedickou intervenciou využívajúcou AAK u detí s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou a inými pridruženými ťažkosťami.
Janka Sudzinová
Ing. Janka Sudzinová, PhD.
Učiteľka nižšieho stredného vzdelávania v aprobácii anglický jazyk a biológia. Aktuálne pôsobí aj ako školský digitálny koordinátor a koordinátor školských projektov. Vo svojej pedagogickej praxi sa snaží o postupnú implementáciu koncepcie STEM a inovatívnych metód najmä bádateľsky orientovaného vyučovania a zážitkového vyučovania s vhodným využítím digitálnych technológií. Podporuje využívanie skupinovej formy práce žiakov a ich formatívne hodnotenie.
od 9:00

Registrácia účastníkov

Úvodná registrácia účastníkov a ranná kávička alebo čaj.

9:45 - 10:00

Otvorenie konferencie

Privítanie hostí, predstavenie programu konferencie spolu s organizačnými informáciami a pár slov o firme TRACO Computers a prístupu Apple vo svete vzdelávania.

Tomáš Ludwig, Andrej Kusenda
10:00 - 10:30
prednáška

Všetko ide ľahšie, keď máte jasnú víziu vzdelávania

Škola by mala byť miestom, kde sa deti cítia dobre, zažívajú radosť z poznania a zároveň získavajú zručnosti dôležité pre život. Zoznámte sa so školou, kde funguje koncept nastavenia iPadov vo vyučovaní 1:1 a kde sú technológie a rozvoj digitálnych kompetencií neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia sa.

Mgr. Eva Polláková
10:30 - 11:00
prednáška

iPad ako nástroj rozvoja digitálnych kompetencií žiakov

Zástupca školy ZŠ v Humennom predstaví, ako už od roku 2012 do vyučovacieho procesu postupne implementujú iPady, ako sa za desaťročie zmenilo ich využívanie s digitálnou transformáciou školy, až po ich aktuálnu úlohu pri zavádzaní koncepcie STEM. iPady na škole aktívne využívajú s Lego robotickými súpravami, pri laboratórnych experimentoch, ako aj pri projektoch v Erasmus+. Cieľom je zdôrazniť, ako iPady u žiakov nenásilne rozvíjajú digitálne kompetencie, kritické a vedecké myslenie a zodpovednosť za vlastné vzdelávanie.

Mgr. Miroslav Alexovič
11:00 - 11:30
prednáška

Budúcnosť učebníc v digitálnej dobe

Jakub Bero z vydavateľstva LiberaTerra, vydávajúceho populárne učebnice a pracovené zošity od Berovcov, predstaví pohľad tvorcu vzdelávacieho obsahu na budúcnosť učebníc v digitálnej dobe. Tiež nám predstaví iUčebnicu, najnovší prírastok do digitálneho sveta LiberaTerra, vrátane názornej ukážky práce so všetkými funkciami, ktoré iUčebnica prináša.

Jakub Bero
11:30 - 12:00
prednáška

Moderné prostriedky vo výučbe

Fungujúce didaktické postupy definoval pred viac ako 300 rokmi J. A. Komenský a do dnešných dní v nich nachádzame inšpiráciu. Moderná doba nám prináša nevídané technológie, no je úlohou učiteľa, aby ich vhodne zaradil do výučby a zaujal svojich žiakov. Preto je jeho miesto nezastupiteľné vo vzdelávacom procese. Tablety, internet, smartfóny - to sú všetko zariadenia, ktoré učiteľovi uľahčujú prácu a spríjemňujú poznávanie sveta. V hlavnej úlohe je ale stále učiteľ a jeho tím študentov.

Ing. Martin Foltin, PhD.
12:00 - 13:00

Obedná prestávka a networking

Všetci účastníci sú pozvaní na obed a poobednajší networking pri kávičke.

13:00 - 13:50

Workshopy - 1. kolo

Prvé kolo praktických workshopov na rôzne témy. Jednotlivé workshopy si môžete vybrať pri registrácii na summit.

14:00 - 14:50

Workshopy - 2. kolo

Druhé kolo praktických workshopov na rôzne témy. Jednotlivé workshopy si môžete vybrať pri registrácii na summit.

15:00 - 15:15

Záver konferencie + tombola

Konferenciu uzavrieme spoločnou fotografiou a pre tých, ktorí vydržia až do konca je pripravená aj tombola.

Workshop č. 1

Na hodinu študentom BESST-u

Účastníci sa na chvíľu stanú študentmi BESST-u a ponoria sa hlboko do sveta vzdelávania vylepšeného iPadom. Budú mať príležitosť zažiť hodinu aktivít, pričom sa zoznámia s viacerými aplikáciami a vzdelávacími platformami ako napr. Padlet, Quizlet, Blooket, využitie QR kódov na hodine, Piccollage, Genial.ly, ktoré celý proces nielen ozvláštnia, ale aj zefektívnia.

Mgr. Nina Sýkorová
Workshop č. 2

iPad je viac ako tablet

Je to modulárne zariadenie, ktoré se dokáže prispôsobiť vašim potrebám. Zoznámte sa s ovládaním, gestami, prácou s textom či multitaskingom a zefektívnite svoj workflow. Prejdeme si základy aj pokročilejšie funkcie a nezabudneme ani na bohatý výber vstavaných aplikácií a App Store. Ukážeme si, ako môže rôzne príslušenstvo ešte viac rozšíriť možnosti iPadu a ako všetko pekne spája Apple ekosystém pre plynulú synchronizáciu a interakciu medzi vašimi zariadeniami.

Pavel Buzáš
Workshop č. 3

MATLAB - skvelá grafická kalkulačka

Naskočte do sveta interaktívnych výpočtov. Tvorte dokumenty previazané s výpočtami. Merajte fyzikálne veličiny pomocou iPhone, zaznamenávajte ich a vyhodnocujte. To všetko ide pomocou systému MATLAB, ktorý beží ako na počítačoch, tak na iPadoch a iPhonoch. Na workshope vytvoríme interaktívny dokument pomocou LiveEditora. Odmeriame tiažové zrýchlenie, azimut a pozíciu vášho mobilného zariadenia.

Ing. Martin Foltin, PhD.
Workshop č. 4

Podporná komunikácia a pomocné technológie vo vyučovaní

Čo je to podporná komunikácia a čo sú pomocné technológie? Aký je medzi nimi rozdiel? Predstavenie troch aplikácií určených na komunikáciu ľudí s ťažkosťami v produkcii a porozumení hovorenej reči: GoTalk, TD Snap a Speech Assistant. Ich využitie a benefity vo vyučovaní.

Mgr. Martina Kukumbergová
Workshop č. 5

STEM koncepcia s využitím iPadov a digitálneho laboratórneho systému

iPady prepojené s digitálnym laboratórnym systémom sú na hodinách biológie jedna z metód zvyšovania prírodovednej gramotnosti. Predvedieme si práve tie časti hodín, kde ich zapájame, čo nám umožňuje zmeniť nielen spôsob vyučovania biológie, ale najmä prístup žiakov k učeniu priamou aktivitou, pozorovaním, bádaním, následnou analýzou a zovšeobecnením. Zameriame sa na ukážky aplikovateľné vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania v rámci biológie.

Ing. Janka Sudzinová, PhD., Mgr. Miroslav Alexovič
Workshop č. 6

Ako na správu Apple zariadení v škole

Predstavíme si základné koncepty a možnosti hromadnej centrálnej správy iPadov a Macov, povieme si čo je Apple School Manager a čo MDM, a v praktickej ukážke sa pozrieme na benefity takejto správy pre koncových používateľov. Predvedieme si aj aplikáciu Učebňa, ktorá je skvelým pomocníkom učiteľa priamo v triede.

Tomáš Ludwig
Súkromná ZŠ BESST, Trnava

Doprava na summit

Ak sa rozhodnete prísť autom, parkovať môžete zadarmo priamo v areáli školy, ako aj v blízkom okolí.

V prípade, že pricestujete do Trnavy autobusom alebo vlakom, škola sa nachádza približne 2 km od spoločnej stanice. Odtiaľ chodia spoje MHD každých 15 minút s dobou jazdy 10 minút:

Linka 2 - smer Trnava, Ličianska - vystúpte na zastávke Bratislavská alebo Ličianska

Linky 1, 4 a 5 - smer Trnava, Ličianska - vystúpte na zastávke Ličianska

Zobraziť na Google Maps
Budova Súkr. ZŠ BESST